UTC+04:30 нь дараах бүс нутагт хэрэглэгддэг цагийн бүс юм:

UTC+04:30: Хөх (12 сар), улбар шар (6 сар), шар (жилийн турш), цайвар цэнхэр - далайн хэсэг

Стандарт цаг (жилийн турш)Засварлах