II Абдулла (15341598) — Бухарын хант улсыг 15831598 онд жолоодсон, Шибаны удмын хан.