Төв процессор

(CPU-с чиглүүлэгдэв)

Төв процессор (CPU) буюу процессор нь программыг гүйцэтгэх чадвартай компьютерын бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Процессор нь програмын инструкцийг хөрвүүлэх болон өгөгдөл боловсруулна.

Intel 80486DX2 микропроцессорын "die" (хагас дамжуулагч ялтас дээр хэлхээ үйлдвэрийн аргаар суулгах дөрвөлжин хэсэг) (бодит хэмжээ: 12×6.75 mm)

Компьютерын гол хурдыг хэмжигч тархи нь энэхүү төв процессор (CPU = Central Processor Unit) юм. Төв процессор нь төв санах ой (Main Memory), оролт гаралтын төхөөрөмжүүд (Input, Output devices)-тэй шууд харьцдаг.

Бүрэлдхүүн хэсгүүд

засварлах

CPU нь доорхи бүрэлдхүүнтэй:

1. CU (Control unit)

CPU-рүү орж байгаа болон гарч байгаа комманд өгөгдлүүдийн хөдөлгөөнийг хянах ба мөн ALU-н үйлдлийг хянана.

2. ALU (Arithmetic Logic Unit)

ALU бол бидний мэдэх арифметик(+ - * /) 4н үйлдэл, логик (< > =) гэх мэт үйлдлүүдийг операнд хооронд хийнэ. Энэ нь бодит үйлдлүүдийг хийдэг.

3. Registers

Registers энэ нь санах ойн олонлог (set of storage location) бөгөөд коммандын биелэлтийн туршид завсрын өгөгдлийг хадгалахад хэрэглэнэ. PC буюу програмын тоолуур нь ямар команд биелүүлэхийг зааж өгдөг. Компьютер анх хөгжиж байхдаа 1 1-ээр нэмдэг байсан бол орчин үеийн тоолуурууд маань 4 4-өөр нэмдэг. бусад төхөөрөмжүүдээ хэзээ эхлэх санах ойн аль хаяг руу хандах гэх мэтийг зүйлсийг удирдах үүрэгтэй төхөөрөмж. Регистртэй шууд харьцахад Ассамблер (Assembly) хэл төгс мэдэх шаардлагатай.

CPU-г анх 1974 онд гаргасан ба хамгийн анхны CPU нь 8 битийн багтаамжтай 4mb-н хурдтай байсан байна. Түүнээс хойш CPU-г шинэчилсээр байгаад одоогийн бидний хэрэглэж байгаа процессорууд гарж ирсэн.