Компьютерын программ

Компьютерын программ эсвэл богиноор программ гэдэг нь тодорхой програмчлалын хэлний тогтоосон дүрэм зааврын дараалал бөгөөд энэ заавар нь ямар нэг тодорхой функц болон үүрэгтэй эсвэл ямарваа нэг асуудлыг компьютерын тусламжтайгаар засаж засварлах болон тайлахад оршино.

Ерөнхий ойлголтЗасварлах

Компьютерын програм нь компьтерын программ хангамжид хамаарна. Энэ ихэнхдээ ямар нэг өгөгдлийн тээгч буюу дискэн дээр гүйцэтгэлийн файлын програмаар байх ба машины кодод ихэвчлэн хэрэглэгдэж, компьютерын үндсэн санах ойгоос ачаалагдана. Програм нь компьютерын процессороос (эсвэл процессорт) ачаалагдан гүйцэтгэл хийх машин буюу процессорын тушаалын дараалал юм.