Өглөө (кино)

«Өглөө» — 1968 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.