Үчюй (烏坵) — Тайванийн хоолой дахь Тайванийн мэдлийн хос арал, мөн орны Жиньмэнь шяний харьяа шян (сум).

Үчюй (烏坵)