Үндэсний баялаг (Монгол кино)

«Үндэсний баялаг» — 2015 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн тулаант, уянгын уран сайхны кино.