Ялгаварлан гадуурхалт

Ялгаварлан гадуурхалт нь аливаа хүнийг арьс өнгө, хэл соёл, угсаа гарвал, нас, хүйс, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, үзэл бодлоор нь ялгаварлан харьцах үзэл юм.

Ялгаварлан гадуурхалт

Мөн үзэх Засварлах

[[Ангилал:Хөдөлмөрийн эрх з үй]]