Ялгаварлан гадуурхалт

Ялгаварлан гадуурхалт

Ялгаварлан гадуурхалт нь аливаа хүнийг арьс өнгө, хэл соёл, угсаа гарал, үзэл бодлоор нь ялгаварлан дайсагнах үзэл юм.

Мөн үзэхЗасварлах