Ялгаварлан гадуурхалт

Ялгаварлан гадуурхалт нь аливаа хүнийг арьс өнгө, хэл соёл, угсаа гарвал, нас, хүйс,үзэл бодлоор нь ялгаварлан дайсагнах үзэл юм.

Ялгаварлан гадуурхалт

Мөн үзэхEdit