«Эхлэлт» — 1972 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.