«Эр хүн болгож өгөөч» — 2015 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уянгын уран сайхны кино.