Эдогийн эриний (япон. 江戸時代, 16031868) шинэчлэлээр одоогийн токио хотын үндэс суурь тавигдсан.