«Шарталт» — 2013 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.