Чөлөөт бөх (англи. freestyle wrestling, франц. lutte libre) — Бөхийн спортын нэг төрөл бөгөөд тодорхой тогтоосон дүрэм журмын дагуу хоёр тамирчны хооронд тэмцэл явагддаг. 3 минутаар 2 үе барилддаг, дундаа 30 секундийн амралттай. Сонгомол бөхийн барилдаанаас ялгаатай нь хөл мэх хийдэг онцлогтой.