Чанши нь Цагадайн улсыг 1335-1338 оны хооронд тус улсыг захирч байсан. Тэрээр Дува ханы хүү Эбүгэн вангийн хүү юм. Чанши хан нь Христийн шашинтан байсан бөгөөд хан сууринд заларсны дараа ч гэсэн Исламын шашинтаны эсрэг үйл ажиллагааа явуулж байсан. 1338 онд алуулсан.

Өмнөх
Бузан
Цагадайн улсын хан
1335-1338
Дараах
Есөнтөмөр