Цөм задрах урвал


Цөм задрах урвал нь атомын цөм жижиг хэсгүүдэд хуваагдаж задрах цөмийн урвал юм. Ямар нэгэн цөм задарч өөр ямар нэгэн цөм болж хувирах уу гэдэг цөмийн физикийн хуулиар шийдэгдэх ихээхэн нарийн төвөгтэй асуудал байдаг. Цөм задрах урвал нь 3 төрөл байна. Үүнд: