Биетээс цацрах гэрэл тасралтгүй үргэлжилсэн бус тодорхой долгионы уртад ноогдсон тодорхой энергитэй байдаг ба түүний хамгийн бага энергийн хэмжээг “нэг квант” гэнэ. Эйнштейн энэхүү гэрлийн квантыгфотон” гэж нэрлэсэн нь өдгөө бидний мэдэх гэрлийн бөөмийн нэршил юм.