Цөмийн цахилгаан цэнэг


Цөмийн цахилгаан цэнэг нь z буюу цөмийн протоны тоогоор тодорхойлогдоно. p-ийн цахилгаан цэнэг +1e. Цөмийн цахилгаан цэнэгийн түгэлтийг судлахдаа цөмийг их энергитэй электроноор бөмбөгдөж судалдаг ба ийм судалгааг Хофштадтер хийсэн бөгөөд түүний судалгаагаар цөмийн төв хэсэгт цэнэгийн түгэлт нэгэн жигд буюу p, n-ийн ижил, харин зах руугаа цэнэгийн түгэлт буурсан буюу p-ийн тоо цөөрч n тоо давамгайлсан.