Цэцэрлэг (салаа утга)

Цэцэрлэг нь доорх утгуудын алийг нь ч зааж болно.

Холбоотой утгаЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.