Цахар муж нь Дундад Иргэн Улсын (1912-1949) муж юм. Голдуу монголчууд амьдарч байв.

ROC Div Chahaer.svg