Цахар муж нь Дундад Иргэн Улсын (1912-1949) муж юм. Голдуу монголчууд амьдарч байв.