Цагаан бүс нь жүдог эхлэн суралцагч нар бүслэх бүс юм. Анх Каноо Жигороо нь жүдогийн дантай бөхчүүдийн зүүдэг бүсийг хар болгосны улмаас цагаан бүсийг эхлэн суралцагч нар болон зэрэг бүхий жүдочин зүүдэг болсон. Дараа нь зэрэгт тамирчид нь өнгө бүхий бүс бүслэх болсоны улмаас анхан шатны тамирчид л хэрэглэх болжээ.

Цагаан бүс