Хөх өвсний нуур хөлгүй

«Хөх өвсний нуур хөлгүй» — 1989 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.