«Хүний хүн» — 1987 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.