«Хүний төлөө» — 1976 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.