/Chessen This user is a native English speaker.
mn-0 Энэ хэрэглэгч Монгол хэл мэдэхгүй (эсвэл маш муу мэднэ).