Babel хэрэглэгчийн мэдээлэл
it-N Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano.
mn-0 Энэ хэрэглэгч монгол хэлний мэдлэггүй байна (эсвэл их хүндрэлтэйгээр ойлгодог).
Хэлээрх хэрэглэгчид