mn-0 Энэ хэрэглэгч Монгол хэл мэдэхгүй (эсвэл маш муу мэднэ).