Нэр Харчин Г.Дагвадорж. Ихэвчлэн компьютерийн ШУ болон түүх-угсаатанзүйтэй холбоотой бичлэг оруулж байх болно. bfgbfg

fbgbfg fgbfgbf

fgbfgb