Монгол хэлний
нэвтэрхий тольд
оруулсан хувь нэмрийг
тань үнэлэн
хэрэглэгч

BolorBobo
таныг
Tireless Contributor Barnstar.gif
Цуцашгүй Нэмэрлэгч

одонгоор шагнав.
Хэрэглэгч:Munkhzaya.E