Би Усны барилгын инженер мэргэжилтэй учир энэ тухай олон нийтлэлийг бичих болно. Хүсэлт байвал илгээж нэр томъёо асууж болно.