Сайн байна уу? би монгол хэл мэдэхгүй. Герман хэл, Япон хэл, Англи хэл мэднэ.

Ich bitte, mir auf Deutsch zu schreiben.

私宛、日本語で書いてください。

Please write me in English.