Монгол Википедиаг хөгжүүлэгч та бүхэнтэй нэгдэж байгаадаа баяртай байна..