сайн байна уу. Монгол wiki хөгжүүлэгчидын уулзалт болдог уу? шинэ хүмүүст хэрхэн ажиллах талаар зөвөлгөө өгдөг ч юм уу туршлага солилцдог