Хэрлэнбаян-Улаан

Хэрлэнбаян-Улаан нь Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт орших тосгон юм. Газар тариалан эрхэлдэг.