Хэлхээний тэмдэглэгээ (Шингэний техник)

Xэлхээний тэмдэглэгээний жагсаалт: Гидравлик болон хийн холболтын хэлхээний тэмдэглэл

Шингэний техник дэх xолболтын тэмдэг (Шингэн, хий)Edit

Шингэний техникийн энэ тэмдэглэгээ нь DIN ISO 1219 стандартаар стандартчилагдсан.

УрсгалEdit

Шингэн болон хийн урсгалын чиглэлийг тухайн шингэний элементүүд, хоолой эсвэл вентил дээр сумаар тэмдэглэн зааж өгсөн байдаг.

ХадгалахEdit

  Хадгалагч, хийн хадгалаx сав эсвэл нөөцлүүр
  Хадгалагч, тогтмол даралтаар хангах төхөөрөмжтэй
  Агаарын нөөцлүүр
  Даралттай агаарын нөөцлүүр
  Шингэний нөөцлүүр
  Шингэний нөөцлүүр
Хоолойн холбоос шингэний түвшингээс дээр
  Шингэний нөөцлүүр
Хоолойн холбоос шингэний түвшингээс доор

Насос, компрессорEdit

  Гидравлик насос
  Хийн насос
  Компрессор буюу шахагч
  Гидравлик насос, эргэх чиглэл хатуу (баруун эсвэл зүүн)

МоторEdit

  Хийн мотор
  Гидравлик мотор

Дамжуулах, бэлтгэхEdit

Бэлтгэx (Засварын нэгдэл)Edit

  Шүүлтүүр
  Шүүлтүүр бохирдолтын заагчтай
  Усыг механик аргаар ялгагч
  Усыг автоматаар ялгагч
  Тослогч
эд хэсгийг даралттай хийн тусламжтай тослох
  Агаар хатаагч
жишээ нь: химийн бодисын тусламжтай эсвэл богино хугацаанд температур болон даралтын өөрчлөлтөөр
 
 
Засварын нэгдэл
Шүүлтүүр, ялгагч, даралт багасгах вентил, хэт даралт хэмжигч, тослогч
  Хөргөгч
хөргөх шингэний урсгалын чиглэлийн мэдээлэл байхгүй
  Хөргөгч
хөргөх шингэний урсгалын чиглэлийн мэдээлэлтэй
  Халаагч
  Температур тохируулагч
дулааны нийлүүлэлт эсвэл хаалт
  Дуу намжаагуур

Хавхлаг (Тохируулгын гишүүн ) буюу клапанEdit

Замын хавхлагEdit

  Замын хавхлаг хоёр залгах байрлалтай
ерөнхий тэмдэг
  Залгах гурван байрлал бүхий замын хавхлаг
ерөнхий тэмдэг
  Залгах гурван болон дөрвөн байрлал бүхий замын хавхлаг холболт
ерөнхий тэмдэг
  Замын хавхлаг завсрын байрлал болон төгсгөлийн хоёр байрлалтай, бас пропорционал хавхлаг ч гэдэг
ерөнхий тэмдэг
  Нэг чиглэлийн урсгалтай зам
  Хоёр хаалттай холболт
  Хоёр чиглэлийн урсгалтай замууд
  Хоёр чиглэлийн урсгалтай замууд болон нэг хаалттай холболт
  Хоорондоо холбогдсон хоёр урсгалтай замууд
  Хажуудаа хаалтай залгаас бүхий нэг урсгалтай зам
Жишээ:Edit
  2/2-Замын хавхлаг
  3/2-Замын хавхлаг
 
3/2 Замын хавхлаг, пүршээр буцааж цэнэглэх, гараар залгах, үндсэн байрлалдаа хаалттай холболтын тэмдэглэгээгүй
3/2-Замын хавхлаг залгах товчлууртай болон байрлалд буцаах пүрштэй
  4/2-Замын хавхлаг
  5/2-Замын хавхлаг
  3/3-Замын хавхлаг
хаалттай дундын байрлалтай
  4/3-Замын хавхлаг
хаалттай-дундын байрлал
  5/3-Замын хавхлаг
хаалттай-дундын байрлал
  4/3-Замын хавхлаг
хөвөгчтэй-дундын байрлал
  4/3-Замын хавхлаг
хаалттай-дунд байрлал болон саармаг эргэлттэй (хаалттай байрлалд насос нь нөөцлүүр лүү шахна)
  4/3-Замын хавхлаг
зогсолтын үед аяархан салгана
  5/3-Замын хавхлаг
бичиглэсэн холболттой дэлгэрэнгүй дүрслэл, цахилгаан соронзон удирдлагатай болон дундын байрлалд пүршээр

Хаах хавхлагEdit

  Буцалтыг хаах хавхлаг
  Буцалтын цохилттой хавхлаг
Пүршээр ачаалагдсан
  Удирдлагатай буцалтыг хаах хавхлаг
Хаалтыг удирдлагаар зогсоох боломжтой
  Удирдлагатай буцалтын цохилттой хавхлаг
Нээгдэхийг удирдлагаар зогсоох боломжтой
  Шилжүүлэх/Солих хавхлаг; Давхар буцалтын цохилттой хавхлаг
  Хийг хурдан гаргах хавхлаг
  Хоёр даралтын хавхлаг
  Хаалтын хавхлаг

Даралтын хавхлагEdit

  Даралт хязгаарлагч хавхлаг
тохируулгатай
  Дарааллын хавхлаг
тохируулгатай
  Дарааллын хавхлаг
гоожуулалтын цорготой
  Даралт тохируулагч хавхлаг
тохируулгатай
  Даралт тохируулагч хавхлаг
тохируулгатай; гоожуулалтын цорготой

Урсгалын хавхлагуудEdit

  Сааруулагч хавхлаг
Хөндлөн огтлол тогтмол
  Нээлтийн хавхлаг
Хөндлөн огтлол тогтмол
  Хэмжилтийн нээлт
Хөндлөн огтлолын тохируулгатай
  Сааруулагч хавхлаг
Хөндлөн огтлолын тохируулгатай
  Сааруулагч хавхлаг
Хөндлөн огтлолыг гараар тохируулах боломжтой
  Сааруулагч, буцалтын цохилттой хавхлаг

Товчлуурын төрөл (хавхлагийн)Edit

  Булчингийн хүчээр товчийг дараx (ерөнхий)
  Булчингийн хүчээр дарах
Даралтын- болон таталтын товчлууртай
  Булчингийн хүчээр дарах
Даралтын товчлууртай
  Булчингийн хүчээр дарах
татах товчлууртай
  Хөшүүрэг
  Гишгүүр
  Гишгүүр
хоёр чиглэлд гишгэн идэвхжүүлэx
  Цахилгаан товчлуур
Соронзон ороомогтой
  Цахилгаан товчлуур
цахилгаан мотортой
  Даралтын товчлуур
шууд; ерөнхий
  Даралтын товчлуур
шууд; даралттай хийгээр
  Даралтын товчлуур
шууд; шингэнээр
  Нударга
  Эргэх нударга
  Эргэх хөшүүрэг
  Пүрш
  Даралтын товчлуур
шууд бус хийгээр бэлтгэгдэх өмнөх шатлалтай
  Паралель товчлууртай
жишээ нь: Даралтын товчлуураар эсвэл хийн өмнөх шатлалтай
  Цуваа товчлуур
жишээ нь: цахилгаан соронзонгоор даралтын хавхлагийг идэвхжүүлэнгүүт, энэ хавхлаг нь үндсэн хавхлагийг идэвхжүүлэх

Акторууд/ Цилиндр (Ажлын гишүүн)Edit

  Цилиндр
энгийн үйлчлэл бүхий буцаан түлхэх-пүрштэй
  Цилиндр
давхар үйлчлэх
  Цилиндр
давхар үйлчлэх, хялбарчилсан дүрслэл
  Цилиндр
давхар үйлчлэлтэй хоёр талдаа поршенгийн шилбэтэй
  Цилиндр
поршень талдаа ууршуулагчтай
  Цилиндр
поршень талдаа тохируулах боломж бүхий ууршуулагчтай
  Цилиндр
хоёр талдаа ууршуулагчтай
  Телескоп цилиндр
энгийн үйлчлэлтэй
  Телескоп цилиндр
давхар үйлчлэлтэй
  Xийн хүчээр

Хэмжиx- болон заалтын төхөөрөмж (Хэмжилтийн гишүүд)Edit

  Манометр, даралт хэмжих төхөөрөмж
  Даралтын зөрөөг хэмжих төхөөрөмж
  Температур хэмжигч (Термометр)
  Шингэний түвшин хэмжигч
  Урсгалын эзэлхүүн хэмжих төхөөрөмж
  Урсгалын эзэлхүүнийг заагч
  Эргэлтийн тоо хэмжих төхөөрөмж
  Эргэх момент хэмжих төхөөрөмж

Цахим холбоосEdit

  Commons: ISO 1219 – Викимедиа зураг, бичлэг, дууны сан