Хэжин

— «Хэжин шянь» гээд холбогдов —

ХэжинБНХАУ-ын ШУӨЗОБаянгол тойргийн харъяат шянь.