Хус нь нав модны төрөлд хамаарагдах бөгөөд овог дотроо хамгийн олон зүйлтэй мөн өргөн тархац нутгийн хамарсан байдаг. Эдгээр зүйлүүд нь экологи болон аж ахуйн хувьд асар их үүрэгтэй ургамлууд юм. Үүнээс гадна тус модлог ургамлыг хот суурин цэцэрлэгжүүлэх,цэцэрлэгт хүрээлэн, ойн зурвас болон төгөл байгуулахад ашиглахад тохиромжтой. Титэм нь саглагар зүйлийг гоёл, чимэглэлд өргөн ашигладаг байна. Байгалийн тохиромжтой нөхцөлд 18-27 м хүртэл ургадаг ба тав хүртэлх насны залуу ургамлын өндөр 2,2-2,5 м хүрдэг. Тус модлог ургамал дунджаар 80-100 жил насалдаг байна.

Хус
Мөнгөн хус
Биологийн ангилал
Аймаг: Ургамал
Division: Цэцэгт ургамал
Анги: Хос цэцэгт ургамал
Баг: Fagales
Овог: Betulaceae
Төрөл: Betula
Карл Линней
Зүйлүүд

Many species;
see text and classification