Хоёр найз

«Хоёр найз» — 1963 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.