Open main menu
Монако

Хот улс гэдэг нь тусгаар тогтносон байх юм уу эсвэл ямарваа нэгэн орон нутгийн засагт хамаарахгүй өөртөө засах эрхтэй байх хот этгээд юм.

Эдүгээ цагийн хот улсЗасварлах

Бүрэн эрхтЗасварлах

ВатиканЗасварлах

Ватикан нь Католик шашны тэргүүн Папын хот улс юм.

МонакоЗасварлах

Монакогийн Гүнт Улс бол Европын хот улс юм.

СингапурЗасварлах

Сингапур бол Ази тив дэх арлын хот улс юм.