Хот улс

Хот улс гэдэг нь тусгаар тогтносон байх юм уу эсвэл ямарваа нэгэн орон нутгийн засагт хамаарахгүй өөртөө засах эрхтэй байх хот этгээд юм.

Монако

Эдүгээ цагийн хот улсЗасах

Бүрэн эрхтЗасах

ВатиканЗасах

Ватикан нь Католик шашны тэргүүн Папын хот улс юм.

МонакоЗасах

Монакогийн Гүнт Улс бол Европын хот улс юм.

СингапурЗасах

Сингапур бол Ази тив дэх арлын хот улс юм.