Хот улс гэдэг нь тусгаар тогтносон байх юм уу эсвэл ямарваа нэгэн орон нутгийн засагт хамаарахгүй өөртөө засах эрхтэй байх хот этгээд юм.

Монако

Эдүгээ цагийн хот улсЗасварлах

Бүрэн эрхтЗасварлах

ВатиканЗасварлах

Ватикан нь Католик шашны тэргүүн Папын хот улс юм.

МонакоЗасварлах

Монакогийн Гүнт Улс бол Европын хот улс юм.

СингапурЗасварлах

Сингапур бол Ази тив дэх арлын хот улс юм.