Хот улс гэдэг нь тусгаар тогтносон байх юм уу эсвэл ямарваа нэгэн орон нутгийн засагт хамаарахгүй өөртөө засах эрхтэй байх хот этгээд юм.

Монако

Эдүгээ цагийн хот улс засварлах

Бүрэн эрхт засварлах

Ватикан засварлах

Ватикан нь Католик шашны тэргүүн Папын хот улс юм.

Монако засварлах

Монакогийн Гүнт Улс бол Европын хот улс юм.

Сингапур засварлах

Сингапур бол Ази тив дэх арлын хот улс юм.