Хоолойн гол нь Завхан аймгийн Тэлмэн, Нөмрөг сумдад оршдог Тэлмэн нууранд цутгадаг байнгын урсацтай жижиг гол юм.