Холбооны улс

— «Холбооны байгууламж» гээд холбогдов —

Холбооны улсНэгдмэл бус, харин холбооны төрийн байгууламжтай улс.