Хлорфторт нүүрстөрөгч

(Хлорофторткарбон-с чиглүүлэгдэв)

Хлорфторт нүүрстөрөгч буюу CFC (Англи: Chlorofluorocarbon) бол хөргөлт, аэрозол, уусгагчын зориулалтаар ашигладаг органик нэгдлийн бүл.

Фреон

Дэлхийн агаар мандалын тэрбумны нэг хэсгийг эзэлдэг хөргөгчний хөргөлтийн системд хэрэглэгддэг байсан. Гэхдээ нэг киллограмм CFC нь 70000 килограмм Озон устгах чадалтай, Озоны давхаргад тун халтай хий юм. 1930 аад онд үй олон салбарт зориулан өргөн хэмжээгээр үйлдвэрлэж эхэлжээ. 1974 онд АНУ-д хориглосон.