Харольд Вильсон (1916–1995) — 1964–1970 онд Их Британийн ерөнхий сайд байсан улс төрч.

Харольд Вильсон, 1967 онд