Хамгаалагч (хөлбөмбөг)

Хамгаалагч (англ. defender) — Хөлбөмбөгийн багийн гишүүдээс хамгаалалтын үүрэгтэйгээр тоглохоор тусгайлан бэлтгэгдсэн тоглогч. Хөлбөмбөгийн тоглолтын үед хаалгач ба хагас хамгаалагч хоёрын дунд тоглох бөгөөд ихэвчлэн өөрийн талын талбайн хагаст, торгуулийн цохилтын талбайд тоглодог. Хамгаалагчийн үндсэн зорилго нь эсрэг талын тоглогч нарыг доволгооо хийж, бөмбөгтэй ажиллан хаалганд ойртож цохилт хийж, бөмбөг оруулах боломжийг хааж, гол оруулахгүй байх.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.