«Хайрлаагүй амь» — 2010 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.