Хайлтын систем

Хайлтын систэм (англ. Search engine) нь аливаа мэдээллийн сангаас, ихэвчлэн вэб орчноос бичгэн мэдээлэл хайж олох зориулалттай програм хангамжийн систем юм. Хайлтыг биелүүлсний дараа илэрцүүдээ хэрэглэгчдэд хамгийн хэрэгцээтэй, оновчтой байдлаар жагсаан эрэмбэлж харуулдаг.