Хаббл

Хабблийн огторгуйн дуран нь НАСА болон Европын сансар судлалын агенлагийн хамтарсан төслөөр хэрэгжүүлсэн дэлхийн хиймэл дагуул, автомат удирдлагатай сансар судлалын дуран авай юм. Энэхүү дуранг Эдвин Хабблын тооцоолсон тойрог замд байрлуулсан бөгөөд түүний дурсгалд зориулан Хаббл дуран гэж нэрлэсэн байна.

Хабблийн огторгуйн дуран