Фрунзе (Зөвлөлтийн армийн удирдагч Михаил Васильевич Фрунзегийн нэрээр нэрлэгдсэн) нэртэй Орос, Украин, Молдав, Киргиз зэрэг улсууд дахь суурин:

Киргиз:

Молдав:

  • Огница район дахь Фрунзе хотын орос нэр

Оросын Холбооны Улс:

Украин:


Хотын район:

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.