Фронтод явах өргөдөл

«Фронтод явах өргөдөл» — 1985 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.