ФиерАлбани улсын Фиер хошууны төв, 85000 хүний хот.

Фиер хотын гудамж