Фельдма́ршал (Герман: Feldmarschall) — эхэн үедээ Ариун Ромын Эзэнт улсын болон Авсрийн эзэнт улсын сүүлдээ герман болон зарим нэг улсуудын армийн цэргийн дээд цол юм. Зарим нэг улсуудын арми дах маршал цолтой эн дүйцүүлдэг цэргийн цол.